Behandling

Når du bliver henvist af din læge er behandlingen gratis. Psykiatriklinikken tager ikke selvbetalere ind.

Ved 1. og evt. 2. konsultation vil du få foretaget en psykiatrisk undersøgelse.
Du kan blive bedt om at udfylde nogle diagnostiske spørgeskemaer, evt. ved hjælp af dine pårørende.
Der bliver efterfølgende udarbejdet en individuel behandlingsplan.
Behandlingen består af en kombination af medicinsk behandling, undervisning i hvad du fejler samt pårørendekontakt i den udstrækning, du ønsker det.
I forbindelse med medicinsk behandling kan det blive nødvendigt at kontrollere blodprøver og hjertekardiogram.

Klinikken kan tilbyde udredning og behandling af:
Angstlidelser, depression, bipolar affektiv sindslidelse, ADHD, Autisme, ikke alvorlige personlighedsforstyrrelser.
Der tilbydes ikke

  • Behandling af unge under 18 år, her henvises til en speciallæge i børnepsykiatri.
  • Behandling af komplicerede psykiske lidelser og forstyrrelser, som kræver tværfaglig behandlingsindsats.
  • Udredning af ADHD hos patienter over 60 år

Links

Det er muligt at indberette en utilsigtet hændelse hos Styrelsen for patientsikkerhed

Du har mulighed for at klage over behandlingen. Læs mere på Styrelsen for patientklager's hjemmeside